Rodzinny Ogród Działkowy TULIPAN

Idź do spisu treści

Menu główne

Ogłoszenia i informacje

NASZ OGRÓD
Komentarz Prezesa PZD

Komentarz Prezesa PZD po przyjęciu ustawy działkowej przez Sejm
"Jest to ogromny sukces" - mówi po uchwaleniu przez Sejm nowej ustawy działkowej Prezes PZD Eugeniusz Kondracki i dodaje, że coraz bardziej realna staje się szansa, że do 21 stycznia 2014r. działkowcy będą mieli dobrą ustawę, popartą poprzez wszystkie kluby parlamentarne. Prezes PZD podkreśla jednocześnie, że po raz pierwszy w historii Sejm uchwalił projekt obywatelski, który poparły wszystkie kluby parlamentarne.


czytaj dalej : PZD Gorzów : Komentarz Prezesa PZD

Sejm prawie jednogłośnie przyjął ustawę działkową

Sejm prawie jednogłośnie przyjął ustawę działkową

Po blisko 7 miesiącach debaty Sejm głosował dziś (22 listopada 2013r.) nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który poparło blisko milion obywateli. Za projektem obywatelskim głosowało 441 posłów (jedynie 2 posłów było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu).
Podczas trzeciego czytania w Sejmie obecny był Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, a także ponad trzydziestoosobowa delegacja działkowców.


czytaj dalej : PZD Gorzów : sejm jednogłośnie przyjął ustawę działkowąP
oszerzone posiedzenie Okręgowego Zarządu
W dniu 08.10.2012 odbyło się poszerzone posiedzenie Okręgowego Zarządu w zebraniu uczestniczyła prezes Bożena Zygmuntowicz.
Program zebrania
:
Omówienie obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
Akceptacja projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowychS
zkolenie aktywu działkowego

W dniach 28-30.09.2012 w Barlinku odbyło sie szkolenie aktywu działkowego. W szkoleniu uczestniczyły prezes Bożena Zygmuntowicz oraz Uyszula Lewandowska.


T
ematem szkolenia były:
S
ytuacja Związku, ogrodów i działkowców po orzeczeniu TK - prolongatem był Romuald Sikorski
Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych - mgr.inż Piotr Wilms Prezes OZ, członek KR
Uprawa i nawożenie na działkach w osiągnięciu nauki - prof. dr.hab. Andrzej Komosa
Bezpieczeństwo i Higiena w ogrodzie  -  mgr inż. Maria Kociuba - Lemiesz.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA


ZARZĄD ROD TULIPAN DZIĘKUJE DZIAŁKOWCOM ZA UCZESTNICTWO W OBCHODACH DNIA DZIAŁKOWCA


ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJEĆ KLIK
Zarząd 2013
WYCIĄG Z PROTOKÓŁU KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW WALNEGO ZEBRANIA Z DNIA 20.04.2013.

WYCIĄG Z PROTOKÓŁU KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW WALNEGO ZEBRANIA Z DNIA 20.04.2013.Skład komisji :  Przewodniczący: Henryk
Rzepecki
                         
        Członek: Jerzy Horoszko
                             
    Członek: Wiesława Golanowska

Komisja uchwał i wniosków po wysłuchaniu
sprawozdań z działalności zarządu, sprawozdań Komisji statutowych dyskusji oraz po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na walnym zebraniu  potwierdza  przyjęcie następujących uchwał:   
Wysokość i terminowość wnoszenia opłat na rzecz ogrodu w 2013r przedstawia się następująco:

1. Składka członkowska na 2013r.: 0,19 gr. za m² do 31.05.2013r.
2. Opłata na rzecz ogrodu na 2013r.: 0,8gr. za m²  do 31.05.2013r.
3. Opłata wodno energetyczna na 2013:
0,9 gr. za m² do 31.05.2013r.
4. Opłata na inwestycje i remonty w ogrodzie: 10,00zł od działki 31.05.2013r.
5. Ekwiwalentna za nie przepracowanie godziny na rzecz ogrodu: 2godz x 10,00 zł = 20,00zł. Termin wpłaty do 31.05.2013r.

Zgodnie z uchwałą walnego zebrania z dniem 06.05.2013r. zostanie zamknięta brama wjazdowa na teren ogrodu .Dniem wjazdu na teren ogrodu jest każdy piątek od godziny 8.00 w pozostałe dni brama będzie zamknięta. Osoby z uprawnieniami proszone są o kontakt z zarządem celem ustalenia formy wjazdu.
Działkowiec w przypadku potrzeby wwiezienia na teren ogrodu materiału powinien zgłosić wjazd z wcześniejszym powiadomieniem telefonicznie lub osobiście pod numerami telefonów znajdujących się na tablicy ogłoszeń
                         
                                          
                           Podpis przewodniczącego
                                             
                       Komisji Uchwał i Wniosków
                                                    
                       Henryk Rzepecki

Zarząd 2013

Okręgowy Dzień Działkowca 2012

W dniu 2.09.2012 w siedzibie PZD przy ulicy Śląskiej w Gorzowie Wielkopolskim miały miejsce Okręgowe dni Działkowca na które została zaproszona delegacja z naszego ogrodu.
Uroczystości rozpoczęły się mszą Świętą w  Kościele pod wezwaniem św Józefa na ulicy Brackiej, po nabożeństwie kolorowy korowód z zespołem Szalamaje na czele poprowadził uczestników prosto pod biuro OZ PZD gdzie nastapiło oficjane otwarcie okręgowego Dnia Dzialkowca. Tradycyjnie głos wiodący należał do Prezesa OZ PZD Pana Piotra Wilms. Głos zabrali również zaproszeni Goście a Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorzowa Pan Jan Kaczanowski został odznaczony oznaką Zasłużony dla PZD. Ponadto wręczono odznaczenia związkowe, dyplomy oraz nagrody. Ogłoszenie wyników okręgowych konkursów: "Rodzinny Ogród Działkowy 2012" oraz "Wzorowa Działka 2012" ucieszyło zapewne Działkowców i Zarząd zaprzyjaźnionego ogrodu ROD  Nowalijka z Gorzowa który zdobył zwycięztwa w obydwu konkursach. Całość uroczystości zwięczyły towarzyskie tańce i zabawy.
/ MarcinZInformacja z Konferencji Okręgowej PZD w Gorzowie
z dniu 22.08.2012
Przygotował:/-/ Kazimierz Dudziński


W dniu 22 sierpnia odbyła się Konferencja Okręgowa PZD w Gorzowie Wlkp., której celem było zapoznanie delegatów z aktualna sytuacja ogrodów, działkowców i Związku wynikającej z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r., wybór delegatów i podjęcie stanowisk.
Na 83 delegatów w Konferencji wzięło udział 59 co stanowi 71%.
Krajową Radę PZD reprezentowała Pani Maria Fojt – Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej.
Uczestników Konferencji żywo interesowały sprawy i problemy działkowców, ogrodów w związku z wyrokiem TK.  W dyskusji udział wzięło 7 osób, a główne zagadnienia poruszane w dyskusji dotyczyły 4 spraw:
• Platforma Obywatelska nie będzie zainteresowana uchwalenie ustawy w określonym przez TK czasie – (tj. już tylko 17 miesięcy), dlatego tak ważnym jest, aby stworzyć swój własny obywatelki projekt ustawy o ogrodach działkowych,
• zaapelowano o jedność działkowców w ramach mających powstać stowarzyszeń,
• zgłoszono propozycje, aby Sędziowie TK, którzy mieli odrębne zdanie w sprawie orzeczenia, zostali zaproszenie do współpracy nad obywatelskim projektem ustawy o ogrodach działkowych,
• wniesione zostało zapytanie: „jakie są skutki prawne niewydanie pisemnego uzasadnienia orzeczenia TK w ciągu 30 dni od jego ogłoszenia”.
Dyskusje podsumowała Pani Maria Fojt, która udzieli cennych, wyczerpujących informacji w związku z uchylenie 24 art. ustawy o ROD oraz poinformowała o zamierzonych działania przez Związek w celu obrony jedności i działania w jedności dla dobra działkowców i ogrodnictwa w Polsce.
Konferencja wybrała 4 delegatów na X Nadzwyczajny Zjazd Delegatów oraz przyjęła 5 stanowisk oraz 4 podziękowania.
Całość podsumował Prezes OZ PZD Piotr Wilms życząc wszystkim zdrowia i wytrwałości w pracy jaka teraz czeka wszystkich w związku z zaistniałą sytuacją.

prokokółTo juz XXX lat, 18-08 w Dzień Działkowca przywitało nas piękne słońce które z godziny na godzinę coraz mocniej rozgrzewało naszą zabawę. Ukłon w naszą stronę ze strony MZK i podstawienie na kursy autobusów przegubowych ułatwiło dojazd na ogrody. Od godziny 12:30 zabawę dla najmłodszych zorganizował przedstawiciel Cyfrowego Polsatu, konkursy i nagrody wywołały wiele uśmiechów na twarzach naszych najmłodszych Działkowców :) .Zgodnie z programem oficjalna cześć  obchodów XXX lecia rozpoczęła się o godzinie 14:00 od przemówienia Prezes ROD Pani Bożeny Zygmuntowicz, następnie wręczono podziękowania oraz dyplomy za najładniejsze działki uprawne i rekreacyjne. W imieniu Zarządu nagrodami książkowymi oraz pamiątkowymi pucharami uhonorowano także działkowców za wkład i prace na rzecz ogrodu. Po oficjalnej części przy dźwiękach muzyki na żywo rozpoczęła sie biesiada. Zgodnie z tradycją było ognisko przy którym można było upiec "przydziałowe" kiełbaski ,każdy mógł zasmakować chleba ze smalcem i ogórkiem a stoły bardzo szybko zapełniły się przysmakami przygotowanymi przez Działkowców. W czasie zabawy dołączył do nas Prezes Okręgowego Zarządu PZD Pan Piotr Wilms wręczając na ręce Pani Prezes Dyplom i Podziękowanie z okazji jubileuszu naszego ogrodu. Przygotowane konkursy wzbogaciły zabawę a zespół muzyczny przygotowanym repertuarem porywał do tańca. Naszą zabawę zarejestrował Pan Marcin Kluwak z TV ODRA. Zabawa trwała do późnych godzin. Pozostało juz tylko czekać do następnego roku......

Zapraszamy do galerii zdjęć.  W dniu 16.05.2012 odbyło się szkolenie wyjazdowe OZ PZD w Berline w Parku Ogrody Świata. Celem szkolenia było omówienie programu zagospodarowania działek i ogrodów.
W szkoleniu uczestniczyła Prezes ROD Tulipan oraz Pani Księgowa.

P
ark w Berlinie utworzony został w 1987 r. z okazji 750 lecia Berlina. W roku 2000 zaczął zmieniać swoje oblicze, wtedy to zaczęto tworzyć w nim ogrody z różnych stron świata. Jako piewrwszy otwarto Ogród Chiński, potem powstały ogrody Japonii, Korei, Bali, Orientu i europejskie. Park Zajmuje powierzchnię około 21 ha.


Dnia 02-04-2012r odbyło się  poszerzone posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD . Celem spotkania było omówienie sytuacji w jakiej znalazły się Ogrody Działkowe i Polski Związek Działkowców w związku z zaskarżeniem ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych do Trybunału Konstytucyjnego. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście z różnych opcji politycznych Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej  Krystyna Sibińska,  Elżbieta Rafalska, Witold  Pahl jak również przedstawiciele gorzowskich władz Pan Jan Kaczanowski, przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Pan Jerzy Sobolewski oraz Wicewojewoda  Pan Jan Świrepo, którzy wspierają nasz słuszny protest.  Uczestnicy postanowili skierować  list do Pana Premiera RP , Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Zdrowia wskazując jaką rolę odgrywają ogrody działkowe i jak wpływają na zdrowie naszych Działkowców.

Artykuł strona http://www.wojewodalubuski.pl o obradach..klik.


W dniach 16-17 grudnia 2011r w Warszawie odbył sie IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W Zjeździe uczestniczyła Prezes naszego ogrodu Bożena Zygmuntowicz. Zdjęcia ze zjazdu w galerii.
Pełna informacja o Zjeździe została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym zjazdowym nr 1/2012. Na Zjeździe dokonano wyboru nowych władz. Wśród wielu dokumentów przyjęto między innymi Programem Działania PZD na nadchodzącą kadencję 2011-2015 oraz Uchwałę zmieniającą Statut PZD. W czasie Zjazdu wysłano list otwarty do Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz, w którym delegaci zwrócli się z prosbą o wsparcie, w ich walce o zachowanie swoich praw."Dzień działkowca" już zakończony, wspaniała zabawa została udokumentowana a zdjęcia dostępne w galerii będą przez cały rok nam przypominać o wspaniałym dniu, który uświęcił całoroczna pracę działkowców. Największe podziękowania należą się organizatorom, którzy zapewnili dużo atrakcji i zaprosili wielu gości. Wśród zaproszonych gości byli strażacy, którzy zaprezentowali swój sprzęt ratowniczy i pokazali jak ważną jednostką są w naszym życiu, żużlowcy z młodzieżowego kółka z Polski, Czech i Niemiec pokazali motocykle na których się ścigają. Młodzi żużlowcy wraz ze swoimi rodzicami i obsługą po prezentacji dołączyli do zabawy z działkowcami. Był także pokaz sprzętu hokejowego w wykonaniu Pana Marka, malowanie buziek i wiele konkursów zarówno dla małych i dużych. Muzyka dobiegająca z głośników jak i wielkie ognisko uzupełniało naszą imprezę. Dziękujemy jeszcze raz za uczestnictwo i zapewniamy, że za rok będzie jeszcze lepiej :)

 
firefoxLicznik wizyt na stronę
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego