Rod Tulipan

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
Przejdź do treści
Listopad 2022
Październik 2022

DYŻURY

BRAK
w ważnych sprawach kontakt telefoniczny

Gospodarz -
tel :501 749 929

TELEFONY KONTAKTOWE
PREZES  
AL .KONWALIOWA 72
TEL : 505 608 458

V-ce PREZES
AL. SŁONECZNIKOWA 222
TEL :532-591-672

ELEKTRYK
Al: IRYSOWA 97
TEL : 695-737-111
Wrzesień 2022
ODCZYT ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYLICZENIEM OPŁATY
40 lecie ROD Tulipan
Sierpień 2022

Adres ogrodu:
ROD "Tulipan"
w Gorzowie Wielkopolskim
UL: Jaskółcza 3
66-400 Gorzów Wlkp.
email: prezes@rodtulipan.pl

Regon: 007015915-37868
NIP: 599-10-91-376
NR KRS: 0000293886

TELEFON KONTAKTOWY
PREZES  
AL .KONWALIOWA 72
505-473-414 ; 505-608-458

V-PREZES
AL. SŁONECZNIKOWA 222
532-591-672

ELEKTRYK
695-737-111
Lipiec 2022
Lipiec 2022
UCHWAŁA 71/2020

DOTYCZĄCA ZASAD FUNKCJONOWANIA STRUKTUR PZD


Lipiec 2022
Czerwiec 2022
OPŁATY 2022 ( plik z możliwościa powiekszenia)
Maj 2022
Maj 2022
Kwiecień 2022
Walne Zebranie 2022
Kwiecień 2022
Marzec 2022
Marzec 2022
8 Marca
Nadchodzi Wiosna!
Święta 2021
2021 PAŹDZIERNIK
2021 PAŹDZIERNIK
2021 PAŹDZIERNIK
2021 PAŹDZIERNIK
CZERWIEC 2021
MAJ 2021
MARZEC 2021
KWIECIEŃ 2021
OPŁATY ZALICZKA na rok 2021

Za uchwałą nr 24/2021 prosimy o dokonywanie opłat zgodnie z listą .

KONTO BANKOWE OGRODU :
62 8363 0004 0061 3893 2000 0001


KWIECIEŃ 2021
KWIECIEŃ 2021
MARZEC 2020
MARZEC 2021
MARZEC 2021
LUTY 2021
Styczeń na ogrodzie ZIMA2021
GRUDZIEŃ
GRUDZIEŃ
Dekoracje z warzyw i owoców - inspiracje Barbary
11 LISTOPAD
1 Listopad
PAŹDZIERNIK
PAŹDZIERNIK
PAŹDZIERNIK
PAŹDZIERNIK
PAŹDZIERNIK
SIERPIEŃ
SIERPIEŃ
Wspomnienie XXX lat ROD TULIPAN
Wspomnienie XXX lat ROD TULIPAN
SIERPIEŃ
SIERPIEŃ
MAJ
MAJ
MAJ
KWIECIEŃ
KWIECIEŃ
KWIECIEŃ
KWIECIEŃ
KWIECIEŃ
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD.
W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej,działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, „prywatnych” dzierżawców,  wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne. ← Zwiń
        Krajowy Zarząd PZD pragnie podkreślić, że mając świadomość powagi sytuacji wywołanej epidemią, w ramach posiadanych uprawnień, PZD podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. W funkcjonowaniu ROD wprowadzono również szereg obostrzeń dotykających działkowców, m.in.wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp. Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich  kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny.
        Jednocześnie, mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, KZ PZD wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanychz bieżącymi sprawami życia codziennego.
Wskazując na powyższe, KZ PZD apeluje do działkowców, aby pomimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach. Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka.Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności. Co więcej, widząc przypadki naruszenia prawa,nie wahajmy się zawiadomić o nich organów porządkowych. Ścisłe respektowanie ograniczeń, nawet jeżeli są uciążliwe, jest konieczne, zarówno dla dobra nas samych, jaki i ogółu społeczeństwa.
Krajowy Zarząd PZD
3 kwietnia 2020 r.
MARZEC 2020
MARZEC 2020
MARZEC 2020
MARZEC 2020
Created with WebSite X5
Wróć do spisu treści